Hatim Duası Hatim Paylaşım

Elhamdulillahi Rabbil Alemîn. Vesselâtu vesselamu alâ Resûlina Muhammediv ve alâ âlîhî ve sahbihî ecmaîn! Allâhumme Rabbenâ Ya Rabbenâ! Tekabbel minnâ! Inneke Entes Semîul Alîm!

Ya ilâhel Âlemîn! Ya Erhamerrâhimin!

Şu anda kapına geldik. Yüce divanına durduk,ellerimizi açtık boynumuzu büktük, bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme Yâ Rabbi! Senin affina merhametine ve lutfuna daha cok ihtiyac duydugumuz su zamanda bizleri sensiz birakma yâ Rabbi! Dua dua sana yalvariyoruz, kapina geldik bizleri bos cevirme Yâ Rabbi!

Okumuş olduğumuz hatm-i şerifi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri ahsen surette kabul eyle Yâ Rabbi!

Hatim Paylaşım Sistemi ile 9 Farklı Hatime Katılabilirsiniz.

Yâ Rab! Şu anda senin medh ü senân için kalem tutan eller hürmetine, Seni tesbih için ikrâra gelen diller hürmetine, Felekleri nûra, melekleri sürûra, âlemleri huzura kavuşturan o mübarek velâdeti Muhammed aleyhisselam hürmetine, Dergâh-ı izzetine uzanan, barigâh-ı mecd-i azâmetine açılan mü'min eller hürmetine, aşkınla tutuşup yanan hâlis gönüller hürmetine, Allah(c.c.) Allah(c.c.) diyerek mübarek ismini anan sâfî diller hürmetine yapmış olduğumuz Hatm-i Şerifi Kabul eyle. Bütün ümmet-i Muhammed'e lutfeyle Yâ Rabbi!

Ruhumuzun cilası, hayatımızın ziyası, kurtarıcı kelâmın Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Başlarımızın tacı, dertlerimzin ilâcı,Habibin Muhammed Mustafa'ya (s.a.v) salat ü selam yolladık; Dergâh-ı izzetinde kabul eyle yâ Rabbi!

Okunan Kur'an-ı Kerim'i, Sure-i Şerife'leri ahsen-i kabul ile kabul eyle yâ Rabbi! Hasıl olan sevabı iki cihan serveri, kâinatın efendisi, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilâcı Habîbin sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)in rûh-u tayyibelerine hediye eyledik haberdâr eyle yâ Rabbi!

Hatm-i Şeriften hasıl olan sevabı ilk peygamber Hz. Adem(a.s)?den son Peygamber Hz.Muhammed (s.a.v)?e kadar gelip geçen bütün peygamberlerin aziz ruh-u şeriflerine hediye eyledik hasıl eyle yâ Rabbi! Hasseten hasıl olan sevabı, hatm-i Şerife katılan kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş bütün yakınlarının ana, baba evladül ayanların, ruhlarına hediye eyledik kabul eyle yâ Rabbi! Kabirlerini Kur'an-ın nûruyla aydınlat, kabirlerini pür-nur, makamlarını cennet eyle Yâ Rabbi! Hasbel beşer içlerinden kabir azabına duçâr olan olanlar var ise, okunan Kur'an-ı Hakim ve Sevgili Peygamberimiz hürmetine afv-ü mağfiret eyle yâ Rabbi! İsimleri unutulmuş, kabirleri kaybolmuş, nesilleri kesilmiş, yokmu bizede bir Fâtiha üç İhlas okuyacak diyen, deyipde ağlayıp bekleyen ehl-i imanın ruhlarına da taltif eyle yâ Rabbi!

Yâ Erhamerrahimîn! Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar nasibeyle. Görünür görünmez belalardan, güç yetmez, takat yetişmez akla hayale gelmez musibetlerden cümlemizi lûtfunla esirge ve muhafaza eyle Yâ Rabbi! Kur'an-ı Kerim'in nurlu yolundan bizleri ayırma yâ Rabbi! Onun ahkamını yaşayıp, tatbik edenlerden eyle. Kur'an-ı Kerim'i bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamet gününde şefaatçi, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl.

Ya Rabbelalemin. Bizleri Kur'an-ın hidayetiyle hidayet eyle. Bizleri Kur'an-ın kerametiyle ateşten koru. Kur'an-ın lütfuyla derecelerimizi yükselt. Ey büyük lütuf ve ihsan sahibi! Kur'an-ın tilavetiyle günahlarımızı affet. Okurken yaptığımız hataları bağışla tam ve mükemmel okumuş gibi kabul buyur Yâ Rabbi! Bizi Kur'an-ın ziynetiyle ziynetlendir. Kur'an-ın keremiyle bize ikram et. Kur'an-ın şerefiyle şereflendir. Kur'an-ın şefaatiyle cennete ulaştır. Kur'an-ın hürmetine bizi bütün dünya belalarından ve ahiretin azabından koru. Ey Rahman ve Rahim bütün ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle.

Ey duaları kabul eden merhametlilerin en merhametlisi Rabbimiz! Dualarımızı kabul eyle. Kabul olunmayacak dua ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve İslama faydalı olmayan bilgiden, bir müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle. Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde, nasip olması için buyurun bir kelime-i şehadet : Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü

Yâ Rabbi! Bu kelime-i mübarekeyi söyleyerek ruh teslim etmeyi cümlemize nasip eyle. Cümlemize son nefeste iman selameti nasip eyle yâ Rabbi! Âmin diyen, gönülden bu duaya iştirak eden ve okunan hatm-i şeriflerde katkısı bulunan kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle, dareyn saadeti nasip eyle, razı olduğun kulların arasına ilhak eyle yâ Rabbi!

Hatime katılan tüm kardeşlerimizin gönüllerindeki muratlarına hayırla birlikte kavuşmalarını iki cihanda senin nurunla pür nur olmalarını nasip eyle Allahım! Varsa bütün sıkıntılarını sen gider yâ Rabbi! Hatim Duasına katilan katilamayan herkesin günahlarini genis mağfiretinle affeyle Yâ Rabbi!

Sübhane Rabbike Rabbil-ızzeti amme yesıfün ve selemün alel-mürselin vel-hamdü lillahi Rabbil-alemin

Esseletü vesselemü aleyke Ya ResülAllah(c.c.)! Esseletü vesselemü aleyke Ya HabibAllah(c.c.)! Allahümme salli ve sellim ve berik alâ seyyidine Muhammed! Lillahi Teâlel EL FATİHA!